MASTER ‘BUNTAROH – MÁY LỌC TẠP CHẤT CHO THỰC PHẨM

Đây là một thiết bị tách tạp chất dòng ướt ( các táp chất nhẹ như  tóc, mãnh nhỏ, sợi…) trong nguyên liệu thực phẩm

Nó cho phép xử lý với sàn lượng cao hơn và chất lượng vượt trội so với việc lọc lựa bằng tay