HANSHIN AQUARATOR™ – MÁY SỤC KHÍ VÀ KHUẤY CHÌM

Hanshin Aquarator – MÁY SỤC KHÍ VÀ KHUẤY CHÌM SỐ 1 THẾ GIỚI

Hanshin Aquarator là máy sục khí chìm và khuấy trộn đầu tiên với chất lượng, kỹ thuật số 1 thế giới

Năm 1975 máy sục khí chìm  và khuấy trộn được phát minh đầu tiên và tiết kiệm năng lượng nhất thế giới  ,Hanshin vẫn đang cải tiến sản phẩm để luôn là nhà sản xuất tiên phong