MÁY CÔ ĐẶC CHẤT THẢI

Thiết bị này là một máy sấy chân không được thiết kế dựa trên kinh nghiệm phong phú và chuyên dùng để giảm thể tích nước thải nồng độ cao. Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng, chúng tôi đang thiết kế tập trung vào độ bền đủ để chống lại tác động của tải trọng lên từng bộ phận. Bằng áp suất chân không trong bể được xử lý đến -90 kPa, nhiệt độ sôi của chất lỏng được hạ xuống, cho phép xử lý tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm không gian. Nó giảm tải cho hệ thống xử lý nước thải hiện có và giảm chi phí xử lý chất thải công nghiệp lỏng.