MÁY TÁCH RẮN LỎNG

・Máy tách rác tinh dạng tĩnh
・Máy cô đặc, tách bã thực phẩm, thủy sản, bia, nước mắp
・Xử lý nước thải tập trung, nước thải khu độ thị, , nước thải KCN, tòa nhà, và khu dân cư , Bệnh Viện ( nước thải sinh hoạt)
・Tách phân giá súc, tách phân gia cầm, tách cặn ao nuôi tôm, tách cặn ao nuôi cá
・Xử lý nước chứa bùn đất trong các công trình xây dựng.