MÁY TÁCH BÃ RẮN DẠNG TRỐNG QUAY

Sản phẩm này có ứng dụng rộng rãi như cô đặc, thu hồi, chiết tách, rửa không chỉ cho chất thải mà còn cho quy trình sản xuất. một áp dụng đặt biệc là máy có thể dùng để tách nước trước và dùng kèm theo máy  ép  bã ( ép bùn)  như dòng máy ép trục vít….