MÀNG DÂY NÊM SIÊU MỊN

・ Chế tạo bộ lọc ống (candle)
・ Làm cối ly tâm và màng DSM trong Tinh chế bột mì

・ Dùng trong ngành hóa chất hoặc dược phẩm
・ Máy Nghiền hạt
・ Lọc tảo, Lọc nước nuôi tôm, lọc nước nuôi cá, lọc nước tuần hoàn Aquponic
・Thu hồi bùn cho chất chống đông, nước làm mát và chất lỏng làm mát
・ Thay thế hoặc tiền xử lý cho các bộ lọc nhựa, vải không dệt, lưới, lưới dây kim loại nhiều lớp và màng MF

・ Tách bã rắn giúp giảm COD và TSS trong nước thải